Dịch vụ tại D’codeS Việt Nam - Dcodeslab.coffee

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP D'CODES

D'codeS Coffee Lab & Campus Việt Nam cung cấp các dịch vụ và giải pháp dành cho các chủ quán cà phê muốn tối ưu các hoạt động vận hành tại quán; Các barista, nhà rang, trader muốn nâng cao kỹ năng của mình trong ngành các phê; Các doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu tổ chức các hoạt động nội bộ liên quan đến cà phê tại doanh nghiệp,....

Vui lòng cập nhật chi tiết các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi D'codeS