[CQI] Q Arabica Grader

[CQI] Q Arabica Grader

Viện Chất lượng Cà phê (CQI) thiết kế chương trình cấp chứng chỉ Q Grader để tạo ra những nhà thử nếm chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Vai trò của những nhà thử nếm này là đánh giá chất lượng cà phê một cách chính xác và nhất quán, là một phần của Hệ thống Cà phê Q (Q Coffee System). Hiện nay, chương trình này là hệ thống chứng chỉ duy nhất được công nhận quốc tế dành cho những nhà thử nếm cà phê Arabica.

Khóa Q Grader kéo dài 6 ngày với các bài tập và bài kiểm tra hiệu chuẩn bao gồm 20 bài kiểm tra cá nhân mà học viên cần vượt qua để đủ điều kiện nhận chứng chỉ. Các ứng viên không vượt qua được tất cả các phần trong thời gian khóa học 5 ngày có thể làm lại các bài kiểm tra đó trong khóa học hoặc bất cứ lúc nào trong vòng 18 tháng sau đó.

[CQI] Q Arabica Grader[CQI] Q Arabica Grader

Kiến thức Tổng hợp về Cà phê (1 bài kiểm tra)

Một bài kiểm tra đúng/sai với 100 câu hỏi về thử nếm, phân loại, rang, pha chế, trồng trọt, thu hoạch và chế biến cà phê.

Kiểm tra Kĩ năng Thử nếm (3 bài kiểm tra)

Học viên cần xác định ba (3) cường độ của các dung dịch không mùi có vị mặn, chua và ngọt. Các dung dịch được để riêng lẻ trong lần đầu tiên, sau đó sẽ được trộn lẫn thành các dung dịch hỗn hợp.

 • Phần I: Tham khảo. Học viên nếm thử 3 mẫu (cường độ thấp, trung bình và cao) của mỗi dung dịch cơ bản. Các dung dịch đã được sắp xếp theo nhóm vị. Học viên phải xếp loại từng mẫu theo cường độ.
 • Phần II: Xác định mù. Tất cả chín (9) dung dịch cơ bản được bỏ nhãn và cần được xác định theo cả nhóm vị và cường độ.
 • Phần III: Bộ hỗn hợp. Học viên được cung cấp tám (8) hỗn hợp của các mẫu. Mỗi hỗn hợp bao gồm hai (2) hoặc ba (3) dung dịch cơ bản. Học viên cần xác định chính xác các thành phần của mỗi hỗn hợp. Bao gồm số lượng thành phần, loại và cường độ của dung dịch cơ bản trong mỗi hỗn hợp. Mỗi vị (mặn, chua và ngọt) sẽ chỉ xuất hiện một lần trong mỗi hỗn hợp. Ví dụ, một hỗn hợp sẽ không bao gồm cả Vị Ngọt 1 và Vị Ngọt 2.

Kiểm tra Kĩ năng Cupping (4 bài kiểm tra)

Học viên cup và chấm điểm bốn (4) loại với sáu (6) mẫu. Các loại bao gồm:

 • Cà phê Trung Mĩ sơ chế ướt
 • Cà phê Đông Phi
 • Cà phê Indonesia / châu Á Thái Bình Dương 
 • Cà phê sơ chế khô tự nhiên nhưng không nhất thiết theo thứ tự đó.

Giảng viên chấm điểm bảng điểm cupping dựa trên tính chính xác và nhất quán của việc cho điểm vàcác miêu tả.

Kiểm tra Kĩ năng Khứu giác (4 bài kiểm tra)

Mục tiêu của bài kiểm tra này là để đánh giá cá nhân trong việc nhận ra ba sáu (36) mùi hương thông thường được tìm thấy trong hương khô và hương ướt của cà phê.
Đầu tiên, học viên cần phải kết hợp được sáu (6) trong chín (9) cặp mùi không có nhãn, sau đó xác định mùi hương của ba (3) lọ cụ thể tương ứng với bốn (4) nhóm:

 • Nhóm Enzym: những mùi hương có nguồn gốc từ trồng trọt và chế biến
 • Nhóm Đường nâu: những mùi hương có nguồn gốc từ những giai đoạn đầu của quá trình rang
 • Nhóm Chưng cất khô: những mùi hương có nguồn gốc từ những giai đoạn sau của quá trình rang
 • Nhóm hương lỗi: những mùi hương là kết quả của các lỗi lưu trữ, xử lý và chế biến

Kiểm tra Kĩ năng Thử nếm Tam giác (4 bài kiểm tra)

Bài kiểm tra Thử nếm tam giác đo lường khả năng phân biệt cà phê bằng các đặc tính hương vị độc đáo theo mỗi khu vực. Học viên cần nếm và xác định một (1) cốc khác biệt trong mỗi bộ ba (3) cốc với sáu (6) bộ trong mỗi bài kiểm tra.

Nối các cặp axit hữu cơ (1 bài kiểm tra)

Học viên được đánh giá dựa trên khả năng xác định bốn (4) axit phổ biến thường được tìm thấy trong cà phê: axetic axit, malic axit, axit phosphoric và axit xitric

Tám (8) bộ gồm bốn (4) cốc cà phê đã chiết xuất được đặt trên bàn. Học viên cần xác định hai cốc cà phê nào đã được bổ sung một loại axit thông thường trong mỗi bộ, và những cốc nào được để nguyên.Bạn cũng phải xác định tên của loại axit.

Phân loại Cà phê Arabica xanh (1 bài kiểm tra)

Học viên phân loại ba (3) mẫu hạt xanh cà phê Arabica theo quy định về Mẫu Phân loại Hạt xanh và Hạt rang Q4.) của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Hoa Kỳ, xác định chính xác mỗi lỗi, lập bảng tổng số lỗi và xác định phân loại hạt xanh cà phê.

Phân loại Cà phê Arabica Rang (1 bài kiểm tra)

Học viên cần xác định chính xác số lỗi rang được tìm thấy trong một (1) mẫu cà phê rang 100g. Học viên cũng cần ghi nhãn cho các mẫu là “thương mại”, “cao cấp” hoặc “đặc sản”

Nhận dạng mẫu rang (1 bài kiểm tra)

Mục tiêu của bài kiểm tra này là để đo lường kiến thức cá nhân về các hướng dẫn quy trình thử nếm cà phê rang của SCAA. 

Học viên được cung cấp bốn mẫu cà phê đã được chiết xuất dưới ánh sáng đỏ. Một trong các

mẫu đó đáp ứng các yêu cầu của Quy trình Thử nếm SCAA và ba mẫu còn lại thì không. Các mẫu không

đúng có thể là:

a) Rang chưa chín,

b) Nướng,

c) Rang chín quá

d) Chưa phát triển đủ. Học viên cầnxác định mỗi mẫu bằng vị và giải thích cách họ có kết luận đó.

CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

[CQI] Q Arabica Grader
Bằng cách hoàn thành xuất sắc tất cả các bài kiểm tra Q Grader này, học viên sẽ đủ điều kiện để trở thành một Q Grader được chứng nhận.
[CQI] Q Arabica Grader
Nếu không vượt qua bài kiểm tra nào trong khóa đầu tiên, học viên có thể “làm lại” bài kiểm tra đó trong vòng 18 tháng ở bất kì lớp nào được chứng nhận.
[CQI] Q Arabica Grader
Sau đó, người sở hữu chứng chỉ phải vượt qua Khóa Hiệu chỉnh mỗi 36 tháng một lần để để duy trì trạng thái hoạt động của chứng chỉ.

Đăng ký khoá học

Khoá học [CQI] Q Arabica Grader

Ngày khai giảng -

Học phí -

Thời lượng -

nên kèm khoá học nào

tất cả

tất cả