PT 1:1 (Personal Training)

PT 1:1 (Personal Training)

D’codeS cung cấp các khóa học 1:1 dựa theo nhu cầu của học viên. Các khoác học 1:1 này thông thường sẽ kéo dài từ 1 buổi (3 giờ) đến 2 buổi (6 giờ) với các kỹ năng cơ bản

PT 1:1 (Personal Training)

D’codeS cung cấp các khóa học 1:1 dựa theo nhu cầu của học viên.

Các khoác học 1:1 này thông thường sẽ kéo dài từ 1 buổi (3 giờ) đến 2 buổi (6 giờ) với các kỹ năng cơ bản như: 

Hiện tại, hàng tuần D’codeS tổ chức thường chuyên các khóa đào tạo kỹ năng tạo hình Latte Art như sau: 

Chương trình gia sư - PT Latte Art cung cấp cho bạn kĩ năng đổ các hình nghệ thuật cơ bản trên tách Latte từ trái tim (heart), hoa tulip, lá rosetta. Chương trình chú trọng giảng dạy từ kỹ thuật bài bản và thực hành theo hình thức cầm tay chỉ việc. Bạn sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện kỹ năng Latte Art như:

LƯU Ý:

Học viên cần có kỹ năng chiết xuất espresso trước khi tham gia khóa học. Trong chương trình không dạy kỹ năng chiết espresso,  học viên có thể lựa chọn sử dụng espresso liquid

Chương trình học diễn ra trong vòng 1 buổi - 3 tiếng

Tìm hiểu thêm về dịch vụ

Vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau