Q - VENUES PRO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP BỞI  VIỆN CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ (CQI)