[SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh

[SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh

Khóa học được thiết kế theo lộ trình giáo dục xử lý cà phê nhân xanh dựa trên nguyên tắc của Hiệp hội Cà phê Đặc sản SCA.

Giúp học viên tìm hiểu về các khái niệm chính xung quanh cà phê xanh: sản xuất, chế biến, phân loại, vận chuyển, lưu trữ, đến đích, cũng như hợp đồng cà phê và quản lý danh mục đầu tư.​

Toàn bộ khóa học bạn sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu và thảo luận để đảm bảo bạn có thể có kiến ​​thức về con đường của mình để trở thành người thu mua cà phê thành công hoặc người sơ chế cà phê nhân xanh chuyên nghiệp.

[SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh[SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh

Thông tin khoá học

  • Kiến thức tổng quan, cập nhật thông tin tình hình cà phê thế giới, các khái niệm cơ bản liên quan tới cà phê nhân xanh.

  • Cung cấp kiến thức về giải phẫu hạt nhân xanh, các khía cạnh trong canh tác, trồng trọt cây cà phê, loại hình canh tác. 

  • Kiến thức về nông sản, cuộc sống và những khó khăn người nông dân gặp phải. 

  • Học các nguyên tắc thu hoạch và phương pháp sơ chế cà phê nhân xanh pổ biến như sơ chế tự nhiên, sơ chế ướt, sơ chế mật ong, ...,

  • Thực hành chuyên sâu phân loại cà phê nhân xanh xanh và học cách bảo quản, vận chuyển, lưu trữ. 

  • Soạn thảo hợp đồng liên quan tới cà phê và quản lý danh mục cà phê nhân xanh.

  • Tìm hiểu về thị trường toàn cầu

điểm đặc biệt của khoá học

[SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh
Phù hợp với người có nền tảng về cà phê
[SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh
Cung cấp toàn bộ kiến thức từ cà phê nhân xanh và xử lý hạt nhân xanh đến kiến thức về thị trường để nắm bắt việc kinh doanh một các hiệu quả
[SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh
Bài giảng thiết kế theo chuẩn SCA và cơ sở vật chất được chứng nhận bởi CQI

Đối tượng tham gia khoá học

- Các nhà rang muốn chọn lựa nguồn nguyên liệu một cách tốt nhất

- Người nông dân muốn nghiên cứu sâu và cải thiện chất lượng hạt nhân xanh tại nông trại của mình

- Các đơn vị xuất nhập khẩu muốn kiểm soát chất lượng hạt nhân xanh

Đánh giá từ học viên

Đăng ký khoá học

Khoá học [SCA] Khóa đào tạo về cà phê nhân xanh

Ngày khai giảng -

Học phí -

Thời lượng -

nên kèm khoá học nào

tất cả

tất cả