SCA Green bean coffee

SCA Green bean coffee

The course is designed along a green coffee processing education pathway based on the principles of the SCA Specialty Coffee Association.

Helps students learn about key concepts surrounding green coffee: production, processing, grading, transportation, storage, destination, as well as coffee contracts and portfolio management.​

The entire course you will have enough time for research and discussion to ensure you can gain knowledge on your path to becoming a successful coffee buyer or green coffee processor. professional.

SCA Green bean coffee

Information

  • Kiến thức tổng quan, cập nhật thông tin tình hình cà phê thế giới, các khái niệm cơ bản liên quan tới cà phê nhân xanh.

  • Cung cấp kiến thức về giải phẫu hạt nhân xanh, các khía cạnh trong canh tác, trồng trọt cây cà phê, loại hình canh tác. 

  • Kiến thức về nông sản, cuộc sống và những khó khăn người nông dân gặp phải. 

  • Học các nguyên tắc thu hoạch và phương pháp sơ chế cà phê nhân xanh pổ biến như sơ chế tự nhiên, sơ chế ướt, sơ chế mật ong, ...,

  • Thực hành chuyên sâu phân loại cà phê nhân xanh xanh và học cách bảo quản, vận chuyển, lưu trữ. 

  • Soạn thảo hợp đồng liên quan tới cà phê và quản lý danh mục cà phê nhân xanh.

  • Tìm hiểu về thị trường toàn cầu

SCA Green bean coffee
Phù hợp với người có nền tảng về cà phê
SCA Green bean coffee
Cung cấp toàn bộ kiến thức từ cà phê nhân xanh và xử lý hạt nhân xanh đến kiến thức về thị trường để nắm bắt việc kinh doanh một các hiệu quả
SCA Green bean coffee
Bài giảng thiết kế theo chuẩn SCA và cơ sở vật chất được chứng nhận bởi CQI

object study

- Các nhà rang muốn chọn lựa nguồn nguyên liệu một cách tốt nhất

- Người nông dân muốn nghiên cứu sâu và cải thiện chất lượng hạt nhân xanh tại nông trại của mình

- Các đơn vị xuất nhập khẩu muốn kiểm soát chất lượng hạt nhân xanh

Register now

Couse SCA Green bean coffee

Dare -

Fee -

Session -

Others

View all

View all