Teachers

Tại D'codeS, đội ngũ giảng viên luôn mong muốn cung cấp chất lượng giảng dạy tốt nhất đến với các học viên. Không chỉ giúp học viên trau dồi kiến thức, giảng viên tại D'codeS sẽ nỗ lực đồng hành cùng học viên xuyên suốt quá trình học. 

MR. MARCOS ON

Teaching staff

MR. MARCOS ON

ASSOCIATED TEACHER OF D'CODES TEACHING SYSTEM

  • Authorized SCA Trainer - Trainers officially authorized to train by Specialty Coffee Association

  • ​SCA Professional Certificate Skills

  • ​CQI Q Robusta Grader

  • Judge of the Amazing Cup Roasting Championship

  • Judge of Vietnam Latte Art Throwdown contest

  • Judge of the International Coffee Roast Master contest
    Championship in international regions, including Vietnam